دارغن، دارغون، دارغین - dargın

Ingilizce-Osmanlica sozluk دارغن، دارغون، دارغین dargın maddesi. Sayfa:881


دارغن، دارغون، دارغین - dargın ingilizce anlamı, دارغن، دارغون، دارغین - dargın osmanlıca ne demek. İngilizce osmanlıca sözlükte دارغن، دارغون، دارغین - dargın kelimesi nasıl geçiyor. dargın osmanlıca nasıl yazılır. dargın nedir, dargın ne demek arapca yazılışı.

دارغن، دارغون، دارغین means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language دارغن، دارغون، دارغین. دارغن، دارغون، دارغین attoman turkish I mean, دارغن، دارغون، دارغین What is the meaning of the word, what does it mean in turkish دارغن، دارغون، دارغین, Ottoman Turkish English Dictionary

دارغن، دارغون، دارغین ما هي الكلمات الإنجليزية تعني؟ دارغن، دارغون، دارغین تعني باللغة الإنجليزية. دارغن، دارغون، دارغین ماذا يعني في اللغة العثمانية. دارغن، دارغون، دارغین ماذا يعني التركي. العثماني قاموس اللغة الإنكليزية. قاموس اللغة الإنجليزية دارغن، دارغون، دارغین

دارغن، دارغون، دارغین چه کلمات انگلیسی چیست؟ دارغن، دارغون، دارغین به معنای انگلیسی. دارغن، دارغون، دارغین چه در زبان عثمانی بود. دارغن، دارغون، دارغین به چه معنی است ترکی. واژه نامه انگلیسی عثمانی. فارسی انگلیسی فرهنگ لغت دارغن، دارغون، دارغین7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 504 511 518 525 532 539 546 553 560 567 574 581 588 595 602 609 616 623 630 637 644 651 658 665 672 679 686 693 700 707 714 721 728 735 742 749 756 763 770 777 784 791 798 805 812 819 826 833 840 847 854 861