دارايی - darayi

Ingilizce-Osmanlica sozluk دارايی darayi maddesi. Sayfa:881


دارايی - darayi ingilizce anlamı, دارايی - darayi osmanlıca ne demek. İngilizce osmanlıca sözlükte دارايی - darayi kelimesi nasıl geçiyor. darayi osmanlıca nasıl yazılır. darayi nedir, darayi ne demek arapca yazılışı.

دارايی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language دارايی. دارايی attoman turkish I mean, دارايی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish دارايی, Ottoman Turkish English Dictionary

دارايی ما هي الكلمات الإنجليزية تعني؟ دارايی تعني باللغة الإنجليزية. دارايی ماذا يعني في اللغة العثمانية. دارايی ماذا يعني التركي. العثماني قاموس اللغة الإنكليزية. قاموس اللغة الإنجليزية دارايی

دارايی چه کلمات انگلیسی چیست؟ دارايی به معنای انگلیسی. دارايی چه در زبان عثمانی بود. دارايی به چه معنی است ترکی. واژه نامه انگلیسی عثمانی. فارسی انگلیسی فرهنگ لغت دارايی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289 296 303 310 317 324 331 338 345 352 359 366 373 380 387 394 401 408 415 422 429 436 443 450 457 464 471 478 485 492 499 506 513 520 527 534 541 548 555 562 569 576 583 590 597 604 611 618 625 632 639 646 653 660 667 674 681 688 695 702 709 716 723 730 737 744 751 758 765 772 779 786 793 800 807 814 821 828 835 842 849 856