خروسجق - horoscuk

Ingilizce-Osmanlica sozluk خروسجق horoscuk maddesi. Sayfa:843


خروسجق - horoscuk ingilizce anlamı, خروسجق - horoscuk osmanlıca ne demek. İngilizce osmanlıca sözlükte خروسجق - horoscuk kelimesi nasıl geçiyor. horoscuk osmanlıca nasıl yazılır. horoscuk nedir, horoscuk ne demek arapca yazılışı.

خروسجق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خروسجق. خروسجق attoman turkish I mean, خروسجق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خروسجق, Ottoman Turkish English Dictionary

خروسجق ما هي الكلمات الإنجليزية تعني؟ خروسجق تعني باللغة الإنجليزية. خروسجق ماذا يعني في اللغة العثمانية. خروسجق ماذا يعني التركي. العثماني قاموس اللغة الإنكليزية. قاموس اللغة الإنجليزية خروسجق

خروسجق چه کلمات انگلیسی چیست؟ خروسجق به معنای انگلیسی. خروسجق چه در زبان عثمانی بود. خروسجق به چه معنی است ترکی. واژه نامه انگلیسی عثمانی. فارسی انگلیسی فرهنگ لغت خروسجق2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289 296 303 310 317 324 331 338 345 352 359 366 373 380 387 394 401 408 415 422 429 436 443 450 457 464 471 478 485 492 499 506 513 520 527 534 541 548 555 562 569 576 583 590 597 604 611 618 625 632 639 646 653 660 667 674 681 688 695 702 709 716 723 730 737 744 751 758 765 772 779 786 793 800 807 814 821 828 835 842 849 856